Navigace
Mapy příjezdů ze všech směrů až k hotelu


  Můžete si stáhnout detailní plánek příjezdu od kraje města až k hotelu. Je zde označena nebo popsána každá křižovatka, každé odbočení až k nám a zároveň jsou na plánku veškeré potřebné kontakty i souřadnice pro GPS. Plánky jsou ve formátu PDF a každý je na 1 straně A4, tak, aby byl co nejpřehlednější a nejpoužitelnější.
 

Příjezd od:   Detailní plánek 
pro tisk na cestu
Prahy (přes Přelouč)   stáhnout plánek
Prahy (od dálnice, od Chlumce)   stáhnout plánek
Hradce Králové   stáhnout plánek
Žďáru n.S., Chrudimi   stáhnout plánek
Holic, Třebechovic   stáhnout plánek 

 
Další (pro hosty, kteří přijedou vlakem):

Mapka příchodu od hlavního vlakového nádraží k hotelu (2 km) + příchod od nejbližší stanice MHD (PDF)

Plánek MHD Pardubice s vyznačením stanic Hlavní nádraží a Krajský úřad (nejbližší stanice k hotelu) (JPG)

 

TAXI