PARKING

Možnosti parkování - mapka  >>>

> Žlutá parkovací zóna - parkovací kartu potřeba rezervovat předem, počet je limitovaný

Modrá parkovací zóna - podrobnosti (důležité)

Parking facilities - map  >>>

> Yellow area - parking card is necessary reserve, imitid number of cards

> Blue area - info

Parkmöglichkeiten - die Karte  >>>