PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ
aktualizováno 1.11.2021

Tyto podmínky považujeme za protiprávní, protilidské, šikanizující, ohrožující zdraví a záměrně paralizující a devastující obchod, společnost i jednotlivce. Vám je předkládáme doslovně okopírované z portálu covid.gov.cz a přes náš jednoznačný nesouhlas jsme bohužel nuceni je respektovat. Omlouváme se normálním lidem.

Ubytování

naposledy aktualizováno v pondělí 1. listopadu 2021 (00:34)

Pravidla a doporučení

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z podmínek (toto neplatí pro děti do 12 let), které jsou popsané v "ŽS Systém O-N-T: Očkování - prodělaná Nemoc - Test" (níže)

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také následujícím osobám:

  • Těm, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
  • Těm, kteří nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 8.6.2021.
  • Těm, kteří jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj...).

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně ve svém hotelovém pokoji.Systém O-N-T: Očkování - prodělaná Nemoc - Test

naposledy aktualizováno v úterý 9. listopadu 2021 (20:00) 

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb dle bodu I/16. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že

od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Očkování se prokazuje certifikátem.

Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní.

  • Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí - seznam zemí, jejichž očkovací certifikáty jsou v ČR uznávány a podmínky uznání,
  • vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19 - seznam zemí na základě jejichž očkovacího certifikátu lze vystavit český certifikát (EU certifikát) a podmínky uznání.

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Jedním ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení certifikátu do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři a další jsou pomocí aplikace čTečka schopni ověřit platnost certifikátů (skenováním QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR kódu.

Od 1.11. děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění systému O-N-T nebo se testovat na místě.

Pravidla pro vstup do jednotlivých provozoven:

Před vstupem do restaurace (na zahrádku) musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Od 1.11. bude všechny hosty starší 12 let kontrolovat provozovatel nebo jeho zaměstnanec. Doporučujeme použití aplikace čTečka (více níže v odstavci čTečka - jak na to?).

Výjimku z kontroly OTN mají:

  • provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost - školní jídelna, stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, stravování fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, stravování zaměstnanců, ve všech případech pouze pokud se jedná o jídelny, kam nemá přístup veřejnost
  • prodej jídla s sebou (také away) - pevné nebo pojízdné stánky bez možnosti posezení
  • food courty v OC

Více podrobností najdete v článku: Nejčastější otázky k provozu stravovacích zařízení.

Před vstupem do provozovny služeb péče o tělo musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

Před vstupem na veletrh nebo hospodářskou výstavu musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek má organizátor akce.

Před vstupem do provozovny hudebních, tanečních, herních klubů, diskoték, heren a kasín musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

Před vstupem do divadla a kina musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

Před vstupem na festival, koncert nebo společenskou akci (veřejnou i soukromou) musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají organizátoři akce.

Před návštěvou nemocnice nebo sociálního zařízení musíte splnit jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci nemocnic a sociálních zařízení.

Před ubytováním v lázních musíte splnit jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Pacienti musí po dobu pobytu v lázních minimálně jednou za 7 dní prokázat, že splňují výše uvedené podmínky.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci lázní.

Před vstupem do provozovny bazénu, wellness centra, sauny nebo solné jeskyně musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

čTečka - jak na to?

Ke kontrole certifikátů svých zákazníků můžete využít validační aplikaci čTečka. Aplikaci si zdarma stáhnete na Google Play i App Store do svého telefonu nebo tabletu - nejsou třeba žádná speciální zařízení.

Při prvním spuštění aplikace musíte potvrdit souhlas s podmínkami používání aplikace. Po odsouhlasení se vám zobrazí hlavní obrazovka, kde zmáčknete tlačítko SKENOVAT QR KÓD. Při prvním spuštění bude aplikace žádat o přístup k fotoaparátu - ten jí musíte udělit, aby bylo možné skenovat QR kódy. Pak se Vám objeví čtverec, který namíříte na QR kód (je jedno, zda je na papíře, v telefonu, hodinkách atd.). Po načtení QR kódu se vám objeví zelená obrazovka, pokud je certifikát platný, nebo červená obrazovka, pokud certifikát není platný.