cs

POSTUP ZAPNUTÍ / NALADĚNÍ TV 

DŮLEŽITÉ:
TV funguje pouze jako monitor, volba programů (i příp. jejich ladění) se výhradně ovládá přes Set-top box (malá černá krabička, ležící vedle nebo za TV), který musí být zapnutý.

Zapnuli jste TV a není na ní signál?
1. přesvědčte se, že set-top box je zapojený do el.zásuvky.
2. přesvědčte se, že jsou set-top box a TV propojeny HDMI kabelem - pokud ne, propojte je.
3. zapněte set-top box dálk.ovladačem tak, aby na něm nesvítila červená kontrolka.
4. pokud na TV naskočil nějaký program, dále pak volte programy dálk.ovladačem na set-top boxu.
5. pokud TV stále nemá signál, přesvědčte se že je zdroj signálu TV nastavený na HDMI (na ovladači TV zvolte "SOURCE" nebo tlačítlo, na kterém jsou vyobrazeny symboly různých medií a z nabídky zvolte "HDMI"). Poté ovládejte volbu programů ovladačem set-top boxu (viz bod 4.).
6. pokud i přes všechny tyto kroky TV hlásí, že nemá signál, je potřeba dálk.ovladačem na set-top boxu zvolit MENU. a v něm najít něco jako "Automatické ladění programů" nebo podobný příkaz - ten zvolit a počkat několik minut, stanice se samy naladí. Poté ovládejte volbu programů ovladačem set-top boxu (viz bod 4.).
7. pokud nic z toho nepomůže, kontaktujte nás, ale pravděpodobně nebude možné závadu okamžitě odstranit.